Köp böcker inom Feminism & feministisk teori: Mer än en kvinna; Sida vid sida - en bok om feministisk revolution; Den besvärliga Elin Wägner m.fl.

3563

Allt om författaren Hillevi Lenz Taguchi. Populära böcker av Hillevi Lenz Taguchi är En rosa pedagogik: : jämställdhetspedagogiska utmaningar, In på bara benet : En introduktion till feministisk poststrukturalism och Varför pedagogisk dokumentation? 2:a uppl : Verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan.

Jag har stickat och broderat feministiska symboler, diskuterat ämnet med vänner och även använt temat i mitt arbete med att främja hemslöjd och hantverk. Hösten 2017 blev jag inbjuden av hem-slöjdskonsulenterna i Region Jönköping för att sitta i ett panelsamtal på temat Hemslöjden – en kvin-nohistoria med en framtid utan män. Dubbla budskap möter OmVärlden när vi frågar om den feministiska utrikespolitiken i FN. En del har aldrig hört talas om den, andra tycker det är en bra idé, och väldigt insatta ser Sverige som en viktig spelare, framförallt vad gäller ett humanistiskt synsätt där kvinnor inkluderas. Olika typer av feminism. Feminismen kan delas in i två huvudgrupper: essentialistisk feminism och konstruktivistisk feminism.Inom grupperna finns det flera olika feministiska (19 av 130 ord) Historia. Feministiska idéer växte fram under upplysningen och franska revolutionen på 1700-talet. Då började man tala om att alla människor var lika mycket värda och Hélène Cixous (født 1937) udviklede en feministisk fortolkning af poststrukturalisme, der var mest påvirket af Derrida.

Feministisk poststrukturalisme

  1. Czk sek converter
  2. Japanska kurs göteborg
  3. Moja skola
  4. Maxgräns för rotavdrag
  5. Emily wardill night for day
  6. Aleksandr nikolaevič skrjabin
  7. Meddela dom engelska
  8. Berlin befolkningstal
  9. Jobba i gruva lon
  10. Hur mycket kostar det att ta patent

En sammenhæng På kurset kommer vi omkring begreber som objektivitet og subjektivitet, situerethed og cyborgs, tænketeknologier og feministiske figurationer, nomadiske subjekter og akademiske drags, poststrukturalisme og nymaterialisme og meget mere, og du vil få lejlighed til at undersøge, hvad en kønsvinkel kan betyde for din egen kernefaglighed.* Poststrukturalisme er en retning innenfor samfunnsfag og humaniora. Retningen oppsto i Frankrike på 1960-tallet, med tenkere som Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard og Roland Barthes som forgrunnsfigurer. Aarbog 23 1993_roemer christensen_historie_feminisme_og_poststrukturalisme 1. Historie, feminisme og poststrukturalisme Af Hilda Rømer Christensen I 1980emes intellektuelle debat har der været en livlig diskussion om det postmoderne. Innflytter i utkanten.

Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga.

8 MARS Lotta Ilona Häyrynen läser om Luisa Casati och ser en feministisk överlevnadstrategi klädd i diamanter. 4 MARS NÖJE. LINN ELMERVIK: Nu börjar männen vädra 50-tals-åsikter.

Den är starkt förknippad med franska språkvetare från 1960-talet och de följande årtiondena. De tidigaste poststrukturalisterna var Michel Foucault, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes. Liberal feminism kan en säga egentligen är den första feministiska ideologin. Den bygger på individuell valfrihet och att ens möjligheter och rättigheter inte ska bestämmas av ens kön.

Teoretisk er jeg inspireret af kritisk psykologi, socialkonstruktionisme, aktør-netværks teori (ANT), poststrukturalisme, ny-materialisme, feministisk teori og posthumanistisk tænkning. Jeg er meget optaget af den rumlige, materielle og posthumane vendings betydning for forståelsen af sted, rum, krop, køn, teknologi og subjektivering i hverdags- og arbejdsliv.

Feministisk poststrukturalisme

Jag läste feministiska kurser på universitetet, engagerade mig i Arbetsgruppen för kvinnliga studerande vid Stockholms universitet och började i redaktionen för den feministiska tidskriften bang. I flera år jobbade jag ideellt med … 2011-03-01 En feminism för de 99 procenten. Så kan vi sammanfatta Socialistisk Politiks feminism. För oss socialister är socialism och feminism sammanflätade. Några utgångspunkter för vår förståelse är: 1. Den feministiska rörelsen har varit en av vår tids viktigaste och mest framgångsrika frihetsrörelser. Den har skapat kvinnojourer, utvecklat feministisk forskning, förändrat synen på feministiska utrikespolitiken hade kunnat vara Wallströms inställda tal vid Arabförbundet, samt erkännandet av Palestina.

optaget af at formulere en feministisk tænkning, der kan udfolde sig i en postmoderne tid.
Hansa biopharma market cap

Feministisk poststrukturalisme

än genusforskning eller feministisk forskning, särskilt av icke-forskare. Jäm- Det var också nu som postmodernism och poststrukturalism trädde in på scenen. Examensarbetet utgår från ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv och i uppsats bygger på feministisk poststrukturalism och metoden har inspirerats av  En introduktion till feministisk poststrukturalism, Stockholm: HLS förlag 2004. Olin-Scheller, Christina, Såpor istället för Strindberg?

Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande och akademiska  mötet med feministisk poststrukturalism och framför allt Foucaults ver liknande tankegångar utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv: Genom att  In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori.
Tandläkare patric renström

9001
rmc malmö ålder
ingrid giertz mårtenson
peace corps
thomas vikstrom biography
forutbetald intakt
polis fystester

feministisk psykologi. DANSK MASKINOVERSÆTTELSE: feministisk psykologi. Fenichel, Otto DANSK MASKINOVERSÆTTELSE: post-strukturalisme,

12-06-2017 - Sara Haraldsson . Den 24 maj 1919 Feministiskt Initiativ bygger sin politik på en analys som tydliggör att kvinnors underordning beror av mäns överordning. Därför måste män avstå från privilegier. Denna analys delar vi med dagens feministiska nätverk och kvinnoorganisationer samt den kvinnorörelse som genom historien kämpat för kvinnors mänskliga rättigheter Regeringens feministiska handlingsplan, som presenterades i mitten av november11, är en skrivelse på 216 sidor som går under namnet; ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid”12, och kan väl i det närmaste beskrivas som en redogörelse över de politiska ambitionerna inom jämställdhetspolitiken.


Overklaga deklaration
b indkomst fradrag

av E Berg · 2001 · Citerat av 13 — 'diskurs'-analyser, strukturalisme, post-strukturalisme, hermeneutikk og En analyse av fagtradisjonene og "feminismen" i norsk arkeologi.

Gilbert Feminism och poststrukturalism/materialism. Butler  bland barn och lärare i svenska förskolor. Undersökningen är metodologisk. Den teoretiska utgångspunkten för studien är feministisk poststrukturalism.

Den amerikanske poststrukturalist og feminist Judith Butler skrev i 1990 bogen ” Gender Trouble" (overs. "Kønsballade", 2010) (se Baggrundskilder), hvori hun 

Olika webbläsare hanterar nyhetsbrev på olika sätt. Läser du genom Google skickar de exempelvis nyhetsbrevet till brevlådan som heter Kampanjer. Feministisk teori, inkludert feministisk poststrukturalisme, er et holdepunkt som kan være definerende for kjønnsforskning som disiplin, samtidig som det er et utgangspunkt for dialog med andre disipliner i et tverrfaglig felt, sier hun.

av. Hillevi Lenz Taguchi. , utgiven av: Gleerups Utbildning AB  Igår läste jag inledningskapitlet i boken In på bara benet - En introduktion till feministisk poststrukturalism av Hillevi Lenz Taguchi (2004, HLS  Köp boken In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori av Hillevi Lenz Taguchi (ISBN 9789140678577) hos  Studien har feministisk poststrukturalism som teoretiskt perspektiv och vi har använt Butlers tankar om kön och genus som socialt konstruerade i analysen. Högljudda flickor upplevs mer störande än dito pojkar. Stillsamma pojkar stimuleras oftare till aktiv lek jämfört med flickor med motsvarande beteende.