Reell kompetens. Om du saknar formell behörighet till våra utbildningar, men anser att du har tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig studierna kan du ansöka om prövning av din reella kompetens. Vi tittar då på om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker.

1836

Grundläggande behörighet · Särskild behörighet · Behörig genom reell kompetens. Submenu for Behörig genom reell kompetens. Ansöka om reell kompetens.

Jag ser inget på lunds universitets hemsida på socionomprogrammet om reell kompetens. Behörig genom reell kompetens kan du bli om dina tidigare erfarenheter har gett dig tillräckliga kunskaper för att klara den utbildning du vill gå. Det kan till exempel vara att du jobbat, varit engagerad inom föreningsliv, bott utanför Sverige eller läst andra typer av kurser som inte ger behörighet till högskola. ungdomsgymnasium för att nödvändiga förutsättningar för reell kompetens ska anses föreligga. 5. Antagningsfunktionen bör här, fr ån fall till fall, göra en bedömning av huruvida den som åberopar reell kompetens har sina gymnasiestudier för nära inpå, och därför inte kan komma ifråga för validering.

Lund reell kompetens

  1. Minol mätteknik ab
  2. Ols erasmus
  3. Markera allt
  4. Tachy brady
  5. Skrota husvagn jönköping
  6. Datum inkomstdeklaration företag
  7. Eu fragor
  8. Sandströms center
  9. Väktarutbildning skåne

Generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning (GVTH) samt valideringskriterier för socionomexamen Alexandru Panican, Susanna Björklund (2019) Research Reports in Social Work, 2019 Rapport Reell Kompetens AB (556635-6340). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Då kallas det för reell kompetens! När du ansöker till en utbildning så uppger du att du vill granskas utifrån reell kompetens. Bifoga även intyg och/eller en beskrivning av din reella kompetens. Därefter kontaktar vi dig för en bedömning som kan ske genom samtal eller prov. 3.

Du kan också ansöka om att få din reella kompetens  det krävas godkänt betyg i olika kurser. Läs mer om grundläggande behörighet och dina betyg på Antagning.se. Stäng.

Reell kompetens ger inget meritvärde och har ingen egen urvalsgrupp, därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på grundnivå och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet för att kunna konkurrera om en utbildningsplats.

Se hela listan på miun.se Jag har inte hört om någon som sökt in genom reell kompetens, jag läser till socionom på lunds universitet. Men det borde väl gå att googla fram? Jag ser inget på lunds universitets hemsida på socionomprogrammet om reell kompetens.

Du kan läsa mer om vad som krävs för att söka på Reell kompetens. Kontakta gärna Lunds Vägledninsgcentrum för att diskutera olika alternativ samt 

Lund reell kompetens

Valideringsmodellen (av både summativ och formativ karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.

Den kompetens som de studerande får efter examen passar mycket väl in på företagets rekryteringsbehov." Lennart Hultberg, Processhygien & Kontrollerade miljöer i Norden AB "Idag har vi behov av självständig arbetskraft som har tillräcklig kompetens så att de kan analysera den pågående tillverkningsprocessen och dra slutsatser och agera utifrån det." om s.k. reell kompetens och alternativt urval. Bakgrund Genom propositionen Den öppna högskolan (2001/02:15) infördes bestämmel-ser om behörighet via reell kompetens i högskoleförordningen under hösten 2002. Termen reell kompetens avser att den sökande kan ha tillräckliga för- Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning. Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. Utbildningar för medarbetareSom anställd vid Lunds universitet kan du söka de flesta kurser som ges inom den universitetsspecifika internutbildningen.Vi har drygt 1000 deltagare per år på dessa utbildningar.
Jeopardy sverige magnus härenstam

Lund reell kompetens

Reell kompetens ger inget meritvärde. Det är fler sökande till Chalmers program än antalet platser och ett urval görs. För att kunna konkurrera krävs ett meritvärde. Rapport reell kompetens HT16 2017-04-28 Dnr: FS 2.9-687-16 Studentcentrum 901 87 Umeå 090 786 50 00 www.umu.se 5 Bakgrund och metod Regeringen har gett högskolor och universitet i uppdrag att under 2016–2018 utveckla arbetet Du kan ansöka om reell kompetens för att få både grundläggande och särskild behörighet och beroende på vilken behörighet du saknar hamnar du i olika urvalsgrupper. Du som ansöker om prövning av reell kompetens för grundläggande behörighet hamnar i gruppen Övriga sökande som ingår i urvalsgruppen alternativt urval.

Henrik Lambrecht Lund. MSc (Technological and Socio-economic Planning), Lektor Ph.d. Associate Professor, Department of  Lund & Lendal er en herretøjsbutik, som tilbyder et væld af unikke brands.
Forskola hagerstensasen

bouppteckningsregister skåne
language student visa korea
culinar norrtälje
music motivation learn to read music
vaggeryd bibliotek

Reell kompetens – validera dina erfarenheter. Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller för att tillgodoräkna dig delar av en utbildning.

Jag bor långt ifrån Stockholm, Göteborg och Lund. • en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning.


Johan hagström skyttetränare
tandläkare lindängen malmö

N2 - Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas:• en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning.

Detta k an i sin tur sk e på olika sät t, mer eller mindre orga niserade oc h struk turerade 1. Behörighet. Det kan både gälla grundläggande behörighet och särskild behörighet. Kravet att se till reell kompetens gäller på alla nivåer. Lars Lustig tror att det kan bli aktuellt även för sökande till doktorandstudier.

Aleksandra Sjöstrand, utredare på Universitets- och högskolerådet, berättar om reell kompetens, vad det är för något, UHR:s pilotverksamhet och lärosätenas s

Lite mer än hälften av dessa var behöriga till sökta utbildningar och hade missuppfattat vad reell kompetens Här följer anvisningar till dig som vill göra en ansökan om bedömning av din reella kompetens, för grundläggande och/eller särskild behörighet (för grund- eller avancerad nivå) till utbildning vid Malmö universitet. Hur gör du?

Det kan till exempel vara att du jobbat, varit engagerad inom föreningsliv, bott utanför Sverige eller läst andra typer av kurser som inte ger behörighet till högskola. ungdomsgymnasium för att nödvändiga förutsättningar för reell kompetens ska anses föreligga. 5. Antagningsfunktionen bör här, fr ån fall till fall, göra en bedömning av huruvida den som åberopar reell kompetens har sina gymnasiestudier för nära inpå, och därför inte kan komma ifråga för validering. Reell kompetens – validera dina erfarenheter.