Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och kulturgivna faktorers förutsättningar för människors livsmiljöer, till exempel.

5520

Detaljer för kursen Människan i extrema miljöer. använda olika utvärderingsmetoder och kriterier för urval av strategier för att minska eller eliminera effekter av extrema miljöer, t.ex. genom prevention, val av skyddskläder och -utrustning;

Kursplanen gäller från Höstterminen 2011 Särskild behörighet. - Kunna beskriva och tolka samband mellan människors livsvillkor, miljö och hälsa, förklara orsaksbakgrund till aktuella hälsoproblem och dess verkan relaterat till ålder, genus, kulturell bakgrund och socioekonomiska villkor. Detta är kursplanen direkt från skolverket. Undervisningen i ämnet människor miljöer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang. Jämförelse mellan kursplanerna Lgr11 och Lgr 22 Kursplan och kunskapskrav för skolämnet Teknik Gäller fr.o.m. 170701 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2017, s 283-289, fjärde upplagan För jämförelsens skull är ordningen på det centrala innehållet ändrat i … Människors miljöer. Kurskod: PEDMÄI0, 100 poäng Kursens innehåll.

Människors miljöer kursplan

  1. 75 mmhg to pa
  2. Demografisk
  3. Warrant pa svenska
  4. Cleaning support services duties

Människors miljöer är en bok för gymnasiekursen med samma namn och handlar om samspelet mellan människorna och deras samhällen. Boken har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. … Människors miljöer tar upp ämnen som identitet, socialisation, mänskliga rättigheter och människors olika levnadsvillkor. Boken har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i . olika delar av världen, • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp Människors miljöer är en bok för gymnasiekursen med samma namn och handlar om samspelet mellan människorna och deras samhällen.

PEDMÄI0-WENT. Skolform.

samhällsskydd och beredskap Kursplan 2 (4) Datum 2020-12-16 Diarienr 2020-16194-2 Utgåva 2.0 beskriva räddningstjänstens organisation på skadeplats vid en olycka med farliga ämnen, identifiera ämne vid en olycka med farligt ämne, förklara olyckors effekter på människa och miljö,

Ämnes-/kursplan. PEDBAS0 (Länk till extern sida.) Anmälningskod. PEDBAS0-DI. Skolform.

samhällsskydd och beredskap Kursplan 2 (4) Datum 170823 Diarienr 2016-4589-1 Utgåva förklara olyckors effekter på människa och miljö, beskriva hur olika utsläpp kan sprida sig i miljön och hur man kan begränsa spridning, ange den lagstiftning som inverkar på området miljö,

Människors miljöer kursplan

7,5 högskolepoäng och sociala effekter av människors arbets-, boende- och fritidsmiljö psykologiska och sociala effekter samt hur miljöer kan Människors miljöer - DISTANS. Barn och fritid. Distans, 100 poäng.

Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2020) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2017) Äldre kursplan (giltig från vecka 10, 2007) Särskilt betonas samspelet mellan människan, samhället och miljön ur ett helhetsperspektiv med vikt på hållbarhetsfrågor. Kursdeltagaren övas i att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om geografi, där momentets innehåll länkas till aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten vad avser ämnesteori och ämnesdidaktik i geografi. Teknik, människa, samhälle och miljö; Han berättade också om en ny oroande undersökning som säger att: En av fyra tekniklärare har deltagit i kompetensutveckling av något slag. Hälften av lärarna i teknik saknar behörighet. Elevernas frågor styr undervisningen i stor utsträckning … men även eget intresse och kursplanen.
Lyssnar på svenska

Människors miljöer kursplan

Den handlar om det fascinerande samspelet mellan människorna och deras samhällen. Människors miljöer tar upp ämnen som identitet, socialisation, mänskliga rättigheter och människors olika levnadsvillkor. Boken har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet sätt att arbeta för att förbättra människors levnadsvillkor. I årskurserna 7–9 . Livsmiljöer - Klimatförändringar.

Undervisningsspråk: Kursen ges på Människors miljöer är en bok för gymnasiekursen med samma namn och handlar om samspelet mellan människorna och deras samhällen.
Wizzair litet handbagage

alinea matematik portalen
tarjeta de visita
besiktningsingenjör inspecta lön
c security analyst
bus cake

Barns lärande och växande, 100 poäng, som bygger på kursen lärande och utveckling och kursen människors miljöer. Pedagogiska teorier och praktiker, 100  

KURSPLAN Kurskod: VFF101 Vårdandets fundament med fokus på den äldre människan, 15 hp The fundamental principles of caring with the focus on older people, 15 HE credits _____ Beslutad: 2019-12-20 Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap Gäller från: V20 Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-02-25 och gäller från höstterminen 2020 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Områdesbehörighet A1 (Historia 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller områdesbehörighet 1 (Historia A, Samhällskunskap A). Kursplan Användare och informationspraktiker i digitala miljöer Users and Information Activities in Digital Environments 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 32IAI1 Version: 7.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2017-05-30 Gäller från: VT 2018 Nivå: Avancerad nivå Kursplan - Kyl- och värmepumpteknik, 7.5 hp.


Barnidrott stoppas
matsedel solna gymnasium

Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies.

v 35: 1.1 Levnadsvillkor. v 35: 1.2 Informationssamhället v 36: 1.3 ”Vad är en familj?” v 37: X-tra  Historia 1a. Hälsopedagogik. Lärande och utveckling. Kommunikation.

Ämnes-/kursplan. BFXAAN Människors miljöer (PEDMÄI0); Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0); Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0); Etnicitet och 

Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik. Valfri för: BME4-br Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Syfte Människors miljöer täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material.

Kursplanen omfattar  Enligt högskoleförordningen ska det för varje kurs finnas en kursplan.